Blog

Batılı Kaynaklarda Harran Şehri - The City Of Harran In The Western Sources

04.06.2017 13:17
Batılı Kaynaklarda Harran Şehri - The City Of Harran In The Western Sources I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu Tebliği Abstract: The City Of Harran In The Western Sources The city of Harran was an intersection point throughout the history of caravan routes, that's why...

AVUSTURYA’DAKİ LİSELERDE İSLÂM DİN DERSİ VE BARIŞ (10 -15 YAŞ GRUBU)

02.01.2017 23:34
II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu 19-21 Mayıs 2016 / Saraybosna / Bosna-Hersek AVUSTURYA’DAKİ LİSELERDE İSLÂM DİN DERSİ VE BARIŞ (10 -15 YAŞ GRUBU) Islamic Religious Education in Austria's Grammer Schools and Peace (10-15 year group) Yayınlanmış Sempozyum...

Fârâbî’nin „Mutluluğun Kazanılması“ kitabı

14.10.2016 23:15
Fârâbî’nin „Mutluluğun Kazanılması (Tahsîlu’s-sa’âda)“ kitabından notlarım:   Fârâbî’nin felsefî görüşleri: - Yunan felsefesinin temel kavramlari: insan, dünya, doğa. Vahye dayanan dinlerin temel kavramlari: tanrı (Allah), insan, ahiret hayatı - Islam dünyasına Felesefyi ögreten Fârâbî, orta...

Kur'ân'ı doğru anlamak / Den Qur'an richtig verstehen

03.10.2016 10:19
Kur'ân-ı Kerîm bize Kur'ân'ı nasıl doğru anlamamız gerektiğini şu ayetle açıkça belirtiyor AL-İ İMRAN SURESİ / 7: Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık...

İngilzce İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı / English papers written in the turkish universities

01.10.2016 06:28
english.pdf İngilzce İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı English papers written in the turkish universities  (1746  Makale mevcut / 1746 papers online) Hazırlayan / prepared by: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi / updatet: 30.09.2016 Sayfa kaynağı/...

Arapça İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı / Arabic papers written in the turkish universities

01.10.2016 06:25
arapca.pdf Arapça İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Arabic papers written in the turkish universities  (1497  Makale mevcut / 1497 papers online) Hazırlayan / prepared by: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi / updatet: 30.09.2016 Sayfa kaynağı/...

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı - Konu Başlığı: Tefsir

01.10.2016 06:22
tefsir.pdf İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Konu Başlığı: Tefsir (1734  Makale mevcut) Hazırlayan: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi: 30.09.2016 Sayfa kaynağı: https://ktp.isam.org.tr/

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı - Konu Başlığı: İslâm Ahlâkı

01.10.2016 06:10
islam ahlakı.pdf İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Konu Başlığı: İslâm Ahlâkı (222 Makale mevcut) Hazırlayan: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi: 30.09.2016 Sayfa kaynağı: https://ktp.isam.org.tr/

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı - Konu Başlığı: Hadis

01.10.2016 06:03
hadis.pdf İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Konu Başlığı: Hadis (1061 Makale mevcut) Hazırlayan: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi: 30.09.2016 Sayfa kaynağı: https://ktp.isam.org.tr/

Açık Mektup: Ey Sünnet'i Kur'ân'dan sonra kaynak görmeyen kardeşim!

11.12.2015 19:43
Sünnet Kur'ân'dan sonra ikinci kaynağımızdır "Andolsun ki Allah'in Peygamberinde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu eden ve Allah'ı çokca anan kimseler için güzel bir örnek vardır." (Kur'ân 33:21) ___________________ Peygamberimizi sadece posta memuru gibi görüp "onda güzel...

Liste der akademischen Artikel - Verfasst in den türkischen Zeitschriften

28.11.2015 16:24
Akademische Artikel.PDF   Liste der akademischen Artikel Verfasst in den türkischen Zeitschriften  (55 Artikel vorhanden) Gelistet von: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Tag der letzten Aktualisierung: 28.11.2015 Seitenquelle: https://ktp.isam.org.tr/

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı - Konu Başlığı: Din Eğitimi

28.11.2015 15:10
Din_Egitimi.pdf   İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Konu Başlığı: Din Eğitimi (855 Makale mevcut) Hazırlayan: Erkan Erdemir (email: eerkan@nexgo.de) Son günceleme tarihi: 28.11.2015 Sayfa kaynağı: https://ktp.isam.org.tr/  

Das Werk "Al-Muqaddima" von Ibn Ḫaldūn

15.11.2015 08:44
Al-Muqaddima ist die Einleitung zum Hauptwerk Kitāb al-‘ibar von Ibn Ḫaldūn (Ibn Haldun), in dem er sich mit der Geschichte der Araber und den Berbern befasst. Al-Muqaddima enthält methodische Vorbemerkungen und allgemeine Regeln von soziologischen Phänomenen. Er schrieb sie zwischen den Jahren...

Europäische Bildungsgeschichte

04.10.2015 16:59
Kurzer Abriss der Bildungsgeschichte in Europa zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit Im europäischen Mittelalter war die katholische Kirche hauptsächlicher Bildungsträger, meistens in Kloster- und Lateinschulen. Im mittelalterlichen Weltbild waren Glaube, Religion, Staat und Kirche miteinander...

Islamische Bildungsgeschichte

30.09.2015 06:39
Islamische Bildungsgeschichte   Die islamische Bildungsgeschichte beginnt mit dem Propheten Muḥammad (Gottes Segen und Frieden auf ihm). So wie alle anderen Propheten die ersten Lehrer für ihre Völker waren, war auch Muḥammad (G.S.F.I) die erste Person, die den Muslimen in Mekka sowohl mit...

Memorien eines Islamlehrers

23.01.2015 08:00
Memorien eines Islamlehrers Seit 2005 unterrichte ich in Österreich das Fach Islam an Pflicht- und höheren Schulen. Im Unterricht erleben wir von Zeit zu Zeit sehr schöne Augenblicke, witzige und nachdenklichle Momente. Da ich diese Augenblicke nicht vergessen wollte, habe ich jeden amüsanten und...

İslamî kaynaklarda çocuk eğitimi

18.01.2015 15:30
İslamî kaynaklarda çocuk eğitimi Kuran birçok meselede çocukla alâkalı sorumluluk ve mesûliyeti aile reisine bırakır. Bilhassa terbiye konusunda birinci sorumlu aile ve dolayısıyla aile reisidir. Tahrim Suresi (66) 6. Ayet'de Allah (c.c.) mealen şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve...

Avrupa’daki türk öğrencilerin eğitim sorunları ve çözüm arayışları

17.01.2015 19:20
Avrupa’daki türk öğrencilerin eğitim sorunları ve çözüm arayışları İkinci dünya savaşından sonra 1960 lı yılların başında Avrupa’dan ve özellikle Almanya’dan işci isteğiyle Türkiye’den bir sürü kişi buralara geldiler. Bu gelen birinci kuşak genellikle kırsal bölgelerden gelmiş, eğitim düzeyi fazla...

ALMANYA'DA MÜSLÜMANLAR

17.01.2015 18:20
ALMANYA'DA  MÜSLÜMANLAR Tarihsel Bakış (1739-1945) Almanya'da yaşayan müslümanlar uzun yıllardan beri süren Almanya'daki islamî hayattan malesef haberi yok. Aşağıdaki makale bu konu hakkında bizleri az da olsun bilgilendirecektir. Yapılan araştırma 1739-1945 yılları...

Die Geschichte des Islams in Deutschland bis 1960

14.01.2015 07:45
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen  Lehrstuhl für Islamwissenschaft Blockseminar: Der Islam in Deutschland in Geschichte und Gegenwart Sommersemester 2000   Die Geschichte  des Islams in Deutschland bis...

Bildung und Erziehung

12.01.2015 21:50
Universität Wien Lehrgang: „Muslime in Europa“ Semester: WS 2009/2010 Lehrveranstaltung: „Bildung und Erziehung in Österreich“ Lehrende: Univ.-Prof. Dr. Horst Pfeiffle - Abteilung für Bildungswissenschaft   Student:   Erkan Erdemir Abgegeben am: 30.01.2010   Bildung und...

Das Wesen des Korans

11.01.2015 21:12
Universität Wien Institut für Bildungswissenschaft Islamische Religionspädagogik   Seminar: Koran im Kontext der Neuzeit und fachdidaktische Konsequenzen Wintersemester 2006/07 Dozent:  Prof. Dr. Tahsin Görgün   Hausarbeit über:   Das Wesen des...

Koran-Pädagogik

11.01.2015 19:55
Der Koran spricht die meisten Themen an, die auch in der Philosophie Geltung haben. Er bringt den Menschen zum Nachdenken über die Themen: Mensch-Natur, Anfang-Ende der Zeit, zwischenmenschliche Beziehungen, Wissen, Werte, Mensch-Erschaffer Beziehung usw. Wobei diese Themen in der Philosophie als...

Erster Beitrag

11.01.2015 19:17
Unser neuer Blog ist seit heute zugänglich. Behalten Sie ihn im Auge - und wir halten Sie auf dem Laufenden. Neue Beiträge können Sie über den RSS-Feed lesen.
Einträge: 1 - 24 von 24